Xperton|YELLOW

Xperton|YELLOW to aplikacja pomagająca w zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi na terenie firmy. Może być zaimplementowana jako moduł w aplikacji Xperton|BLUE lub funkcjonować niezależnie (wyłączona jest funkcjonalność szkoleniowa).

Wybrane funkcjonalności:

– rejestracja substancji niebezpiecznych wprowadzanych na teren firmy,
– wydawanie zezwoleń na wwiezienie substancji niebezpiecznej,
– szkolenia dla osób wydających zezwolenia (pozytywny wynik testu jest niezbędny do uzyskania uprawnień wystawiania zezwoleń z poziomu aplikacji),
– nadawanie/edycja uprawnień do wydawania zezwoleń,
– zarządzanie kartami charakterystyki,
– lista miejsc pracy z czynnikami szkodliwymi,
– rejestr prac narażających pracowników na kontakt z czynnikami niebezpiecznymi,
– rejestr czynników szkodliwych,
– wykaz SOI wymaganych do pracy z każdą substancją niebezpieczną,
– rejestr pracowników wykonujących prace w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi.

Aplikacja Xperton|YELLOW może zostać rozbudowana o kolejne funkcjonalności, w zależności od specyficznych wymagań firmy.

INFORMACJE

  • Projekt: SafetyMedia
  • Integracja z Xperton|BLUE: Tak
  • Przewidywana realizacja: Grudzień 2019
  • Szacowana cena: 27.000 zł

Zapytaj o moduł