Image
Zasady BHP Zapoznaj się z podstawowymi zasadami obowiązującymi w naszych laboratoriach.
STOSUJ SIĘ DO PODSTAWOWYCH ZASAD:

- przed wejściem do laboratorium zdejmij biżuterię,
- zepnij długie włosy,
- nałóż fartuch ochronny oraz rękawice odpowiednie do wykonywanej pracy,
- zawsze pracuj w odzieży zakrywającej twoje ręce i nogi - zabronione są krótkie rękawy, krótkie spodenki lub buty odsłaniające stopę,
- przed rozpoczęciem pracy z chemikaliami zapnij fartuch ochronny.
Pierwsza pomoc w przypadku dostania się chemikaliów do oczu: - nie trzyj oczu,
- utrzymując otwarte powieki, przepłukuj oko letnią wodą przez około 15 minut,
- czynności wykonuj ostrożnie aby nie zanieczyścić drugiego oka,
- zasięgnij porady medycznej u lekarza.

- przepłukuj skażone miejsce letnią wodą przez około 15 minut,
- zdejmij ubranie, pamiętając o tym, aby nie przekładać go przez głowę,
- zasięgnij porady medycznej u lekarza.

Szkodliwe czynniki biologiczne

Szkodliwe czynniki biologiczne obejmują:

- drobnoustroje komórkowe, w tym zmodyfikowane genetycznie,
- jednostki bezkomórkowe zdolne do replikacji lub przenoszenia materiału genetycznego, w tym zmodyfikowane genetycznie,
- hodowle komórkowe,
które mogą być przyczyną:
- zakażenia,
- alergii,
- zatrucia.